Akcje na okaziciela – co warto o nich wiedzieć?

Inwestowanie w papiery wartościowe może okazać się dobrym sposobem na pomnażanie swoich oszczędności. Aby jednak robić to odpowiedzialnie i z zyskiem, konieczne jest zdobycie wiedzy, dzięki której będziemy w stanie podejmować dobre decyzje. Dlatego też przyjrzyjmy się nieco bardziej jednemu z rodzajów papierów wartościowych, czyli akcjom na okaziciela. Czym są? Co warto o nich wiedzieć? Odpowiedzmy na te pytania.

Akcje na okaziciela – najważniejsze informacje

Jak wspominaliśmy we wstępie, akcje na okaziciela są jednym z rodzajów papierów wartościowych, które łączą w sobie prawa o charakterze majątkowym i niemajątkowym. Spółka, sprzedając swoje akcje, umożliwia akcjonariuszom korzystanie z kilku praw. Wśród nich wymienić możemy między innymi możliwość wpływania na losy spółki i decyzje, jakie w niej będą zapadać. Posiadacze akcji mogą bowiem brać udział oraz zabierać głos w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy.

Posiadanie akcji danej firmy uprawnia nas również do udziału w zysku, który wypracuje spółka emitująca akcje. W tym miejscu warto wspomnieć również o tym, że w przypadku ogłoszenia przez spółkę upadłości, akcjonariusze znajdują się na ostatnim miejscu podczas podziału jej majątku.

Mimo to inwestowanie w akcje jest jak najbardziej opłacalne nie tylko ze względu na dywidendę (czyli procent z zysku spółki) ale również ze względu na możliwość sprzedania akcji w korzystniejszej cenie niż ta, za którą je nabyliśmy.

Wszystkie akcje, niezależnie od ich rodzaju, posiadają kilka cech wspólnych. Wśród nich wymienić należy:

  • składanie się akcji z płaszcza akcji oraz arkusza dywidendowego,
  • dane, jakie muszą znajdować się w dokumencie akcji, a więc m.in. siedzibę, adres spółki, oznaczenie sądu rejestrowego, wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji.

W przypadku akcji na okaziciela, mamy do czynienia z dokumentem, który nie zawiera w swojej treści oznaczenia osoby uprawnionej. Prawa, jakie daje ten papier wartościowy, należą się więc osobie, która jest w jego posiadaniu.

Czym różnią się akcje imienne od akcji na okaziciela?

Akcje na okaziciela, jak sama nazwa wskazuje są bezimienne. Należą więc do osoby, która jest w ich posiadaniu. W związku z tym, możemy przekazać je lub sprzedać innej osobie bez żadnych dodatkowych procedur, co dla wielu osób jest bardzo wygodne. Wystarczy bowiem jedynie wręczenie innej osobie dokumentu akcyjnego. Co warto zaznaczyć – obrót akcjami na okaziciela jest nieograniczony.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku akcji imiennych, które to wskazują osobę akcjonariusza, mogą mieć ograniczenia dotyczące ich obrotu (np. wynikające ze statutu spółki) oraz wymagają zawarcia odrębnej umowy lub zaznaczenia zmiany właściciela w sytuacji, gdy chcemy je przekazać lub sprzedać.

Z perspektywy inwestora, który zamierza sprzedawać akcje w korzystniejszej dla siebie cenie, akcje na okaziciela są więc rozwiązaniem znacznie bardziej wygodnym, pozwalającym zminimalizować ilość procedur i formalności. Zaletą tych papierów wartościowych jest więc przede wszystkim możliwość swobodnego obrotu nimi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.